Tahliye Tatbikatı ve Teorik & Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi

  • Ana Sayfa
  • Services
  • Tahliye Tatbikatı ve Teorik & Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi

Tahliye Tatbikatı

Amaç

Kurum ve kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Eğitime Katılacaklar

Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekipleri'nde bulunan tüm personel.

Uygulama

İşletme çalışanları (haberli veya habersiz) Yangın Alarm Sistemi çalıştırılır. Bütün personeller hızlı bir şekilde toplanma bölgesinde tonlanır. Tatbikat esnasında, tatbikat süresi ve personellerin tahliyesi esnasında resim ve videoları çekimleri yapılır.

Teorik Eğitim

Yangın tatbikatı eğitimi ile mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır.

Yangın eğitimi doğal afetler arasında en çok zararı verenlerden biri olarak yangınların engellenmesi amacıyla bilgi edinildiği eğitimlerdir. Yangın eğitimi alan kişilerin yangın anlarında nasıl davranması gerektiği, ne gibi yangına müdahale yöntemleri uygulaması gerektiği ve hangi söndürücüleri kullanması gerektiğiyle alakalı temel ve teknik bilgileri konusunda bilgilendirilir.

Eğitim Konuları

Yangın Tehlikesi ve Önemi
Yangın Türleri ve Sınıflar
Yangın Söndürücülerin Tanıtımı ve Kullanımı
Yangın Çıkış Kapıları
Kaçış Yolları
Yangın Alarm Sistemi

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi

Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimlerdir.

Uygun bir alanda tava içerisinde ateş yakılarak yangın söndürme ekibi ve kullanmak isteyen işletme personellerine yangın tüpleri kullandırılmaktadır.

Raporlama

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik esasına uygun olarak rapor düzenlenerek telim edilir.

Rapor İçeriği

Tatbikat Raporu
Yangın Eğitim Raporu
Katılımcı Listesi Tutanağı
Tatbikat ve Teorik, Uygulamalı Görseller
Yangın Söndürme Ekibinin Sertifika Düzenlenmesi
Eğitim Verenin Yetkilik Belgeleri

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Genel Eğitim

MADDE 129 (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

MADDE 13 – (1) (Değişik : RG-1/10/2021-31615) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde, ikinci fıkrada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır. Tatbikat formu hazırlanırken kullanılabilecek örnek form Ek-2’de yer almaktadır.

(2) (Ek : RG-1/10/2021-31615) (1) Tatbikat 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç yılda bir yapılır.

(3) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Galeri

İletişim

Pusula Yangın olarak her zaman müşterilerimizin istekleri doğrultusunda en kaliteli ve en iyi hizmetleri siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Her zaman yenilikçi ve gündemi takip eden bir firma olarak müşterilerimize, yangın konusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi de sizlere alanında uzman mühendislerimiz ile sunmaktayız.

Başakşehir/İSTANBUL
+90 212 485 99 92
09:00 - 18:00